Werkwijze

In mijn begeleiding geef ik ruimte, tijd en aandacht aan mensen om zichzelf, en hun nieuwe weg, te vinden. Als verlies er mag zijn, kan er ook iets veranderen.

Door mijn ervaring als bedrijfsmaatschappelijk werker kan ik helpen door de medewerker en de omgeving (leidinggevende en collega's) goede informatie over het rouwproces te geven.
Gedeeltelijke werkhervatting en goede begeleiding en coaching van de werksituatie zijn belangrijk om de medewerker ruimte te geven om aan het rouwproces te werken.

Ik hanteer meerdere methodieken. Vanuit mijn opleidingen en vele jaren ervaring weet ik op het juiste moment de juiste toepassing te kiezen. Zie ook methodieken.
Rouw en verliesbegeleiding
Jacqueline Soepenberg © 2022