Rouw en verliesbegeleiding

Ieder mens maakt verliezen in zijn leven mee. Door de dood moeten we, al dan niet voorbereid, afscheid nemen van dierbare mensen. Maar ook een echtscheiding of het kwijtraken van een baan door ziekte of ontslag kan een groot verlies met zich meebrengen. Wat mij opvalt is dat er weinig ruimte is voor verlies en verdriet in onze maatschappij. Hierdoor kunnen mensen zich na een verlieservaring erg eenzaam gaan voelen.

Rouw is een heel natuurlijk gevolg op een verlies. Het is een vorm van aanpassen aan het nieuwe leven en is daarom belangrijk dat het plaatsvindt. Verlies verwerken kost energie en het vraagt moed om het aan te gaan. Je bent gedwongen naar jezelf te kijken, hoe je de dingen doet en gedaan hebt.

Veel van de emoties die boven komen bij een rouwproces zijn vaak onherkenbaar voor jezelf. Het is soms verwarrend en moeilijk om met gevoelens om te gaan die hierbij kunnen horen zoals verdriet, onmacht, boosheid, angst en eenzaamheid. Er kunnen spanningsklachten ontstaan, problemen met dagelijks functioneren of twijfels aan de zin van het bestaan.

In mijn begeleiding geef ik ruimte, tijd en aandacht aan mensen om zichzelf, en hun nieuwe weg, te vinden. Als verlies er mag zijn, kan er ook iets veranderen.
Rouw en verliesbegeleiding
Jacqueline Soepenberg © 2022