Rouw en verliesbegeleiding

Wat mij opvalt is dat er weinig ruimte is voor verlies en verdriet in onze maatschappij. Hierdoor kunnen mensen zich na een verlieservaring erg eenzaam gaan voelen.
Ieder mens maakt verliezen in zijn leven mee. Door de dood moeten we, al dan niet voorbereid, afscheid nemen van dierbare mensen. Maar ook een echtscheiding of het kwijtraken van een baan door ziekte of ontslag kan een groot verlies met zich meebrengen.
Begeleiding op de werkvloer

Verliezen in het privéleven van de werknemer kunnen leiden tot verminderd werkplezier of ziekteverzuim.
Rouw en verliesbegeleiding
Jacqueline Soepenberg © 2022